Finns Tomten?

Inför Tomtens ankomst

 

Det finns 2 miljarder barn(personer under 18 år) i världen.

Men eftersom Tomten inte (verkar det som) bryr sig om icke-kristna barn så minskas belastningen till 15 % av totalsumman – 387 miljoner barn.

Med ett genomsnitt av 3.5 barn per hushåll så blir det 91.8 miljoner hem.

Vi kan anta att det finns åtminstone ett snällt barn i varje hem.

Tomten har 31 timmar jul att arbeta med tack vare de olika tidzonerna och jordens rotation, förutsatt att han reser från öster mot väster, vilket måste vara det mest logiska.

Då har han att göra 822,6 besök per sekund.

 

Ska Tomten ha gröt?

 

Det innebär att för varje hushåll med snälla barn har Tomten 1/1000 sek för att parkera, hoppa ur släden, hoppa ner i skorstenen, lägga julklapparna under granen, äta godiset som står framme, ta sig upp genom skorstenen, upp i släden och åka till nästa hus.

Anta att dessa 91.8 milojoner sto0pp är jämt fördelade över jorden, betyder det 1,25 km per hushåll, totalt en resa på 121 500 000 kilometer.

Detta betyder att Tomtens släde rör sig med 1046 km/sek, 3000 gånger ljudets hastighet. Bara för jämförelse kan nämnas att en vanlig ren springer max 30 km/tim.

 

Lasten på släden tillför ytterligare en dimension till resonemanget. Antag att varje barn får en medelstor Lego-byggsats (1kg), då väger släden 321 300 ton, oräknat vad Tomten väger (han beskrivs ofta som överviktig).

Vanliga renar drar på land ca 150 kg. Även om vi antar att flygande renar kan dra tio gånger den normala lasten så går det åt, inte åtta eller nio renar, utan 214 200 renar. Det ökar totalvikten till 353 430 ton (släden oräknad). Som jämförelse är detta fyra gånger vikten av Queen Elisabeth, fartyget som seglar jorden runt.

 

353 000 ton som färdas 1046 km/sek skapar ett enormt luftmotstånd vilket kommer att hetta upp renarna på samma sätt som rymdfarkoster som återinträder i atmosfären.

Ledarparet av renar kommer att absorbera 14,3 joule energi. Per sekund. Vardera.

Kort sagt de kommer att omedelbart brinna upp och utsätta renarna bakom för en gigantisk ljudbang. Samtidigt blir Tomten utsatt för en centrifugalkraft på 17 500,00 gånger gravitationen.

En 120 kilo tung Tomte (vilket låter lagom) blir pressad mot ryggstödet i en släde med en kraft på 19 572 908 kg. (han torde bli rätt platt)

Slutsats; Om tomten någonsin delat ut julklappar så är han död nu.

 

(Textförfattare okänd)


Har jorden råd med Julen?

Om alla människor på planeten hade vår standard så skulle vi behöva 5 planeter.

Vi har varma sköna hus. Vi har varmt och kallt vatten. Vi har vattentoaletter vi spolar med dricksvatten. Vi har mat för dagen. Vi kör i hyggligt nya bilar. Vi reser på semester och nu är det jul och då har vi all rätt i världen att frossa lite, för trots allt så föddes ju Guds son och det skall vi ju fira. Och så är ju högtiden i kärlekens och omtankens tecken, allt som Jesus sägs ha förmedlat.

Att Darwin har helt rätt råder idag inget som helst tvivel om. Vi är inte skapade av någon Gud, vi är en produkt av evolutionen. Religionen är en tro. Darwin bevisad vetenskap där tron inte har utrymme.

69 miljarder kronor beräknas vi Svenskar spendera på Julen. Vi anser oss ha rätt till det och ingen kan ifrågasätta det, att vi slipper arbeta i flera dagar och bara kan ägna oss åt frosseri i våra hem. 69 miljarder kronor skulle ge skolgång i ett år åt 70 miljoner afrikanska barn. Sätter vi inte julgröten lite i halsen då?

Världens mäktigaste ledare med världens största krigsapparat sa till världen att han pratat med Gud och att han fått Guds välsignelse att invadera Irak. Det här sa han som en representant för den kristna världen och vi lät honom utan större protester, för vi tyckte nog inte att det var så farligt det han sa. Inte som om Ayatollorna i Iran skulle säga att de pratat med Allah och hade hans välsignelse att invadera Sverige som all världens media påstod hade massförstörelsevapen. Inte jämförbart säger du. Varför då frågar jag?

 


Människan inte i enighet med Darwin.

I klimatförändringarna är det lätt att varje ”expertgrupp” hamnar i sitt eget fack och däri ser lösningarna till de kriser mänskligheten hamnat i, men för att förstå problemet måste vi gå långt tillbaka i tiden och upptäckten blir häpnadsväckande.

Darwins evolutionsteori är inte längre en teori utan den är bevisad på ofantligt många sätt och ur ofantligt många vinklar och nu stärks bevisen med DNA, vi härstammar all från samma ursprung.

Studerar vi evolutionen och naturen så ser vi mycket snart att det inte är en vänlig plats, trots all skönhet. Här råder och har alltid rådigt den starke överlever och naturligt urval. I alla djur, speciellt däggdjur experimenterar naturen bara med manliga foster, för de är inte givna att få fortplanta sig. Naturen experimenterar aldrig med kvinnliga foster. Detta gäller människan i lika hög grad som andra djur. 

Nu kommer vi in på ett område som är mer eller mindre tabubelagt att prata om, men sanningen är den att människan inte följer evolutionens och naturens lagar, som varit lag i 100 miljontals år utan minsta avvikelse, så plötsligt människan.

När började de gå så? När började vi leva utanför de lagar som rått på planeten i så många 100 miljoner år? Och varför?

Ett av de grundläggande problemen var när vi uppfann pengar. Det tog inte lång tid innan vissa kunde sko sig på andra och inte längre leva för att överleva. Till en början kunde ingen förstå vilka problem detta skulle få och det vansinniga var att pengar bara blev metall eller pappersbitar som bara hade ett skapat värde och inte stod i relation till naturen själv, alltså att pengar värderades i resurser, vilket var något vi i början inte ens tänkte på. Frågan är om vi i så stor grad börjat tänka på det idag.

De flesta ryggar tillbaka när man börjar prata så här, men det är i min mening oerhört intressant, varför har vi blivit som vi är och hur kommer det sig att vi inte lever efter naturens lagar? När man inte gör det, kan man då hoppas på att överleva, speciellt som vi människor bara är en försvinnande liten minoritet på planeten, eller har vi blivit så farliga och så oberäkneliga för naturen att vi tagit naturen på sängen och vi lyckas ödelägga planeten.

 

Det är alltså så här långt tillbaka i tiden vi måste börja nysta i problemen för att överhuvudtaget förstå dem och vi måste börja kunna bli kritiska till vilka vi är. Vi bör kunna erkänna att vi är en planetens malignt melanom eller kanske universums farligaste och dödligaste parasit. Kanske kan vi då hitta först ett vaccin emot oss själva och börja leva på att sätt som planeten klarar av, alltså i symbios med allt levande, så som allt levande på planeten fungerat i 100 miljontals år.

 

Som tankeexperiment; Tänk om Lejon och Zebror hade pengar och vårt förstånd att använda dem, då hade Lejon haft legosoldater att jaga Zebror och Zebror haft stora försvarsarméer. I vår tid kan de kanske översättas med Israel och Palestina, Kristen eller Muslim.   

 


Interfaith Climat Summit

Vid konferensen “Interfaith Climate Summit” undertecknade 29 religiösa ledare ett manifest kallat “Uppsala Interfaith Climate Manifesto”  Huvudkapitlet var HOPE FOR THE FUTURE!

 

Det är tveklöst positivt att alla som kan lägger sig i miljödebatten, men när religiösa ledare börjar prata om HOPE FOR THE FUTURE, så känns det lite som om de missat en väsentlig del där deras ansvar ligger. Fundamentalismen växer sig starkare i världen, inte bara inom Islam utan även den kristna fundamentalismen skrämmer och just religiösa konflikter skapar enorma problem i världen och kanaliserar enorma summor pengar till krig och elände, pengar som skulle kunna användas till fredlig åtaganden och för planeten och vår överlevnad, viktig forskning.

Om inte världens religiösa ledare lyckas lösa de konflikter som finns inom världens olika religioner så tror jag inte att vi skall allt för stora förhoppningar på att vi kan lösa just något alls. I mångt och mycket har vi inte kommit längre än de gamla korsfararna och Spanska inkvisitionen, men det är trots allt glädjande att de religiösa ledarna uppmärksammat situationen, men man undrar varför de inte involverar Gud på ett mer radikalt sätt.  


Brev två till Richard Dawkins

Dear Richard Dawkins,

 

As you say there is absolute proof of Darwin’s theory. It is a matter of fact overwhelming proof, hundreds of millions of years of an unbroken chain of proof, but let assume you and I are scientist who come back in say 200 000 years from now.

We are going to make a startling discovery. We are going to find a species that broke that chain of proof. Mankind!

It will be easy to see why because in man no longer only the strongest, fittest and most adaptable where allowed to survive and breed.

In all mammals for millions of years only the strongest, fittest and most adaptable have been able to breed and that is the proof of evolution, proof that we could find in the chain of evolution throughout the history of the planet in anything that had ever lived.

We could see that the planet had had serious bouts with nasty catastrophic things like when the dinosaurs where extinct, but the rule of the chain of evolution was never broken.

 

Nothing, for hundreds of millions of years, billions of years for that matter, has ever been able to interfere with the rule of evolution, which we can see today, and which you and I can see as those imaginary scientists 200 000 years from now, and what we will discover then is that it was mankind who interrupted this chain in such a way that it totally altered the entire planet.

I am certain that you and I are going to be the inquisitive type of scientists and we will not just simply sit down and accept the fact we see so clearly in front of us. We need to find a reason, because there has to be a reason when something comes in and after hundreds of million years suddenly alter the rules of evolution. We can se how man did it, but we can not understand why.

We spend years pondering our brains searching all the evidence we have and one day it is there, just in front of our eyes, so clear and so very, very understandable.

The discovery of what broke the chain of evolution. We will understand that this is big. Shit, we might even win a Nobel price for our findings.

It was thought that finally broke the chain.

It was just as simple as that. It was when man suddenly developed the ability of the advanced thought that he could challenge the chain of evolution and he did in every single way possible. The problem was that mans advanced thought was not so advanced. Man could not understand the consequences of his actions, he could not understand the complexity of it all and in present times he even doubts evolution. His mind is not so advanced, but advanced enough to suddenly be able to interfere with evolution and the survival of a planet in universe.

 

We humans can not stop thinking there has to be a thought behind it all. It does not matter whether you are atheist or religious. If we accept the big bang we need to know what was before the big bang, where did that little ball come from. That tiny little ball of energy that created the whole of universe appeared out of nothing?? Then what the hell is nothing? Most people however just settle with the thought that there is a thought behind it all, a God.

So define thought!

What is it? And further more, how big is it? We now know it is so big that it has broken the billion year old chain of evolution. This is a big power, thought is an enormous power. What is it and what has man stumbled on without understanding it?

 

I depends how we define thought, but isn’t the whole evolution a thought and the thought is that the fittest, the smartest, the best to adapt etc is the winner. That is a thought per definition, is it not? Or is it just evolution? So when and how did our thought suddenly interfere with evolution or is it so that thought has always been there, just not advanced enough to challenge Mother Nature herself.

 

 This is a challenging though I have given you. You are a scientist and you claim evolution as an absolute truth and that we are part in that evolution, but as a scientist you must agree that not only the fittest and the strongest in man get to reproduce. Every man gets to reproduce, more or less. You can not say that we have natural selection since we have modern medicine. We have penicillin, we can give people new hearts, and we can cure lots of cancer, fewer women die in childbirth. Lots more children survive and all this ended up in the population explosion, something man maid, something that mother nature did not plan on and that is proof that man has stepped out of the chain of evolution and that opens two new questions. When did man leave the chain of evolution and why and how?  The second question has to be. Did he leave the chain of evolution and where did he come from?

We did not descend from the primates. They have 48 chromosomes, we have 46 and that does not make any sense at all. There is other proof as we that we did not descend from the primates.

So this ought to interest you. You can not prove that man is part of evolution. It is easy to prove that we are not part of evolution today, so in order to prove that man is part of evolution you need to prove why he left the chain of evolution and when.

Now I am, as you are, an atheist, I don’t believe there is a God, but there must be an explanation for this. In my mind there are a few possibilities. We could just have gotten to clever, developed too much though and invented money, which is not in line with evolution and Mother Nature.

Just a little thought experiment. Say that Lions and Zebras had money and our thoughts; do you think they would still fight the way they do? Wouldn’t the Lions have hired hunters (soldiers) and wouldn’t the Zebras have bid defense army’s?

Or does the Sumerians have something to tell us? Has Sitchin, who is an excellent scientist, deciphered the Sumerian writing?

 

You mention nothing of modern man not fitting in to the chain of evolution in any of your books or TV documentaries is it because you don’t see it or are you scared that it will be used against you and your reasoning around the danger of religions?

I do agree with you and I do think you have excellent help in Zitchin, because if what he says is true, then all religion as we know it will collapse and the reason so few has listened to Sitchin is just that. Nobody wants that to be true, maybe not even an atheist like you.

But you do have some explanation to do and I do hope you get this letter and I do hope you will answer it.   

 

Yours sincerely

 

Göran Grauers

 

I enclose this link. It is interesting.

 

http://www.sitchin.com/imagesC/moon_article.gif