Tisdagsupproret.

Så här kan vi enkelt göra oss hörda.

Arbetslösa, arbetslösa ungdomar, Fas-1-2-3 are, utförsäkrade, ensamstående fattiga föräldrar, ungdomar som jobbar till slavlöner under slavvilkor, alla som är missnöjda. Så här gör vi oss hörda. Varje tisdag mellan klockan 1300-1600 samlas vi på vår egen arbetsförmedling.

Till en början kanske det bara kommer en eller två, men ju mer känt det blir ju fler blir vi och snart kanske alla landets arbetsförmedlingar blir överfulla varje tisdag. Makthavarna kommer att få meddelandet och det blir en demonstration som alla har råd med.

Ställ upp oavsett om du är drabbad eller inte. I morgon kan det vara din tur.

 

SKICKA DETTA VIDARE TILL ALLA DU KÄNNER.


FACEBOOKGENERATIONEN I SVERIGE VAKNA!

Vi svenskar lär inte göra så mycket mer än att sitta här på FB och oja oss över de eländena som så många hamnat i. Det är i arabvärlden som man förstår styrkan i just FB och där finns den så kallade facebookgenerationen, här hemma lär inget sådant hände, men tänk om det gjorde det, att alla utnyttjade ungdomar och arbetslösa, utförsäkrade, fas 3 are med flera lade ner allt varje fredag. Ingen gick och jobbade på McDonald, ingen sålde på telemarketingbolagen och facebookgenerationen skapade en "martyrsida" där alla som fått sparken från McDonalds, telemarketing eller som fått sina fas 3 pengar indragna hamnar med bild och allt, som hände med dödade i Egypten. Alla som inte jobbar utan är arbetslösa, utförsäkrade eller fas 3 are tågar till säg arbetsförmedlingen varje fredag. Jag lovar, en sådan här aktion skulle snart få enormt gehör och troligt är att det skulle sprida sig i hela Europa.

Jag tror också att McDonalds och telemarketingbolagen skulle få svårt att anställa nya människor för jag tror och hoppas att där skulle finnas solidaritet med dem som offrat sina jobb, att det helt enkelt skulle bli jäkligt skämmigt att ta de jobben, lite som strejkbryteri.

Ni ungdomar, ni är bara brickor som kan offras. Er arbetslöshet är bara för att hålla nere inflationen och det är enklare att ni blir arbetslösa än äldre med mer inflytande. Ni kan lika gärna bo i en diktatur för ingen där uppe lyssnar i alla fall på er. Att bekämpa ungdomsarbetslösheten, som man lovar, är bara lögner. Ingen vill bekämpa den, den är istället nödvändig för att hålla inflationen nere. Ni är bara brickor som ingen egentligen bryr sig om.


En jasminrevolt i Europa inte omöjlig med en frustrerade Facebookgeneration.

Här i väst uppfattar vi jasminrevolten enbart som en resning mot olika brutala och totalitära diktaturer i Nordafrika, men varför nu efter decennier av förtryck? Och varför denna snabba spridning? Och vart kommer det att sluta? Och kan jasminrevolten även sprida sig till Europa och till oss?

För att svara på dessa frågor måste vi se var revolten startade och varför.

Revolten startade i Tunisien när en frustrerad grönsakshandlare satt eld på sig själv och därefter tog välutbildade arbetslösa uppkopplade internetanvändande ungdomar över revolten som var en missnöjesyttring som inte nödvändigtvis har så mycket att göra med att landet var en diktatur, utan snarare med att välutbildade ungdomar inte längre accepterade den sits de försatts i av landets styrande, och de hade kunskapen och förmågan att hitta en väg till folklig resning, de är Facebookgenerationen.  Hela revolten låg helt i tiden och möjliggjordes av Internet och sajter som facebook plus en mycket stor spridning av Gene Sharps bok ”Från diktatur till demokrati”, som beskriver en icke vålds revolution. Mycket snabbt kunde Facebookgenerationen, som sträcker sig från 16 år till ca 35, samla större delen av av en missnöjd och frustrerad befolkning. Det var mycket snabbheten i allt som totalt tog makten på sängen och det som gjorde att revolten lyckades.

Om vi för ett ögonblick släpper tanken att detta bara kan ske i en diktatur utan istället ser på vad missnöjet var. Ungdomar, välutbildade som inte fick jobb, som inte såg någon framtid, som såg matpriser skena iväg, som inte längre kände något hopp, som inte fick gehör för vad de hade att säga, som levde i ett samhällssystem som inte lyssnade på dem och inte brydde sig. Exakt det här är vad miljontals med ungdomar känner i Europa idag, skillnaden är att Europeiska ungdomar kan säga vad de vill utan att riskera att hamna i fängelse och torteras, men precis som i Tunisien, Egypten och andra länder klingar deras röster helt ohörda och makten bryr sig inte om dem, så för dem har det för deras egen skull inte någon större betydelse om det är en diktator som sitter vid rodret eller en demokratiskt vald regering.

Ungdomar utnyttjas idag för att hålla inflationen nere, ungdomar är enkla att kasta ut i arbetslöshet, mycket enklare än vuxna.

Bara i Sverige har vi 20 % arbetslöshet bland unga. Många som har jobb arbetar som timanställda eller tillsvidareanställda utan någon som helst trygghet och mångas arbetssituation liknar rent slavarbete. Det är också så att ungdomar mer och mer börjar inse att deras arbeten inte nödvändigtvis betyder en fot in på en ordinär arbetsmarknad utan fler ser sig sitta fast i otryggheten och timanställningarna. Det är många i Facebookgenerationen som börjar se hopplöst på framtiden, som inte vågar starta familj, som inte kan låna till boende och de ser också att regeringen försöker höja pensionsåldern, vilket innebär att de kommer att få stå tillbaka än längre. Facebookgenerationen är inte dumma och det som hänt i arabvärlden bör ha fått dem att förstå att de har ett otroligt maktmedel i sina händer och att i en snar framtid sen någon form av facebook revolt i Europa bör vi inte hålla för osannolik.

Jag ser frustrationen hos ungdomar, 19-20 åringar som är knäckta av telemarketing företag som ställer krav som ingen vuxen skulle acceptera, typ hamburger som tvingar anställda till obetalda raster, olika straff när de inte presterar omöjliga krav och jag ser också att det inte längre bara är ungdomar, att de kryper upp allt högre i åldrarna.

 

Låt mig måla upp ett möjligt scenario. Någon kommer upp med idén att alla som har odrägliga arbetsförhållanden på typ hamburgerrestauranger, telemarketingföretag, alla med timanställning, alla med visstidsanställning, alla i meningslösa åtgärdsprogram lägger ner sina arbeten en dag och samlas med alla arbetslösa på alla arbetsförmedlingar. Det häår blir ett meddelande till makthavarna och företagen som inte kan gå omärkt förbi och skulle de göra det så fortsätter aktionen säg varje fredag. I Egypten kom mycket snart igång en sajt som visade vilka som stupat, alltså som blivit martyrer. Här kan se något liknande, en sajt som visar alla som fått sparken från sina jobb, som blivit en sorts martyrer. Det här kommer att innebära att de företag som sparkat medarbetare kommer att få svårt att rekrytera nya.

Det finns också ett missnöje och frustration hos fas 3 are, hos de som utförsäkrats från sina sjukförsäkringar trots att de inte kan jobba, listan med frustrerade och missnöjda kan göras väldigt lång och en jasminrevolution i Sverige, i Europa är inte alls något vi kan bortse ifrån, som något som inte kan hända eller som bara händer i diktaturer.

Just nu är över 13 miljoner arbetslösa inom EMU området och 25 miljoner inom EU. Långt många fler lär följa då länder som Italien, Spanien, Grekland, Irland, Storbritannien, Ungern måste spara och sparka mängder av människor.

En Europeisk jasminrevolt behöver inte starta i Sverige, men en revolt likt den jag skissat kan komma att sprida sig genom Europa långt snabbare än jasminrevolutionen i Arabvärlden spred sig. I Europa behöver vi inte frukta stridsvagnar och skarpa skott, men väl brutalt motstånd.

Att tro att Jasminrevolten inte kan sprida sig till Europa är att vara väldigt naiv. Facebookgenerationen kommer inte att låta sig kuvas i evigheter i Europa heller.

 


Julian Asange har all rätt i världen att frukta korrupta svenska domstolar.

Jag skall i den här artikeln analysera ett kort stycke ur en dom från Örebro tingsrätt. Ett stycke som kommer att visa till vilken längd en svensk domstol kan gå.

Låt mig först ge en kort bakgrund. Det är ett civilrättsligt mål och det rör ett så kallat LVU ärende, alltså tvångsvård av barn. Här tror jag att de flesta reagerar och undrar vad ett LVU mål har gemensamt med Asange.

Först och främst så finns där inget bättre sätt för en stat att tysta för staten obekväma röster än att angripa deras barn. Oerhört effektivt och något som används på många platser jorden runt och något som använts i alla tider. Vi kan därför säga direkt att ett omhändertagande av medborgares barn måste vara extremt rättssäkert, vilket det inte är, speciellt inte i Sverige där rättssäkerheten är obefintlig och möjligheten till upprättelse mer eller mindre är lika med noll. Det har alltså allt att göra med Asange och rättssäkerheten, för är den obefintlig i så viktiga ärenden så är den också obefintlig för Asange.

Ytterligare en kort bakgrund. Två föräldrar anklagas 1993 för att sexuellt ha utnyttjat sina barn och misshandlat dem. Man tar LVU på barnen och inför 1994 besöksförbud för föräldrarna. 2002 får jag, som familjens juridiska ombud, LVU och besöksförbud hävt, dock med tillägget i domen att barnen skall förbli i fosterhemmet i så kallad frivillig placering och att föräldrarna inte får lägga sig i vården eller försöka ta hem barnen eller närma sig barnen, om föräldrarna bryter detta så har domstolen i domen beslutat att omedelbart LVU skall gälla.

En sådan här dom är olaglig och Sverige har fällts flera gånger i EU domstolen för liknande domar, men det bryr man sig alltså inte om. 2004 får föräldrarna träffa sina barn för första gången på 10 år.

I den civilrättsliga domen är det ställt utom allt tvivel att föräldrarna skulle vara skyldiga till det de anklagats för. Det bevisas med styrka att misshandeln och de sexuella övergreppen skedde i ett avlastningshem som barnen placerades i 1992 då föräldrarna drabbades av svår sjukdom och olycka. Fosterföräldrarna i det hemmet dömdes till långvariga fängelsestraff.

Kommunen har haft vetskap om detta, men genom lögner och förtal lyckats lägga skulden på de biologiska föräldrarna. Domstolen konstaterar att kommunen begått allvarliga och anmärkningsvärda fel och försummelser, men domstolen slår knut på sig själv för att frita kommunen från ansvar och det är här jag vill rikta uppmärksamheten på hur det kan gå till.

2004 dog fosterpappan i barnens familj och då orkade inte fostermamman ha kvar äldsta pojken som omplacerades i ett annat hem. Observera, det var under tiden en frivilligplacering

Föräldrarna hade alltså juridisk vårdnad om sina barn och skall kunna hämta hem dem när som helst. Här är utdraget ur domen;

 

Kommunen har medgivit att någon undersökning av familjehemmet Eriksson inte skett i anledning av Roberts problem där men kärande har inte visat att det funnits skäl till en sådan utredning. Kärande har inte åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående att det var fel att skilja Robert och Ralf åt och att placera Robert i ett annat familjehem i Y-stad samtidigt som Ralf fick stanna kvar i familjehemmet Eriksson. Kärande har inte heller visat att kommunen haft bristfälligt underlag för sitt beslut.

--------------------

 

Kommunen har medgivit att någon undersökning av familjehemmet Eriksson inte skett i anledning av Roberts problem där; säger domstolen och avslutar med att säga;. Kärande har inte heller visat att kommunen haft bristfälligt underlag för sitt beslut.

Om man inte gjort en undersökning (utredning enligt socialtjänstlagen) så kan där omöjligt finnas något underlag för beslut. Där finns inte ens ett underlag som skulle kunna vara bristfälligt. Där finns inget underlag överhuvudtaget.

 

i anledning av Roberts problem där men kärande har inte visat att det funnits skäl till en sådan utredning.

Misstar jag mig om där inte står att Robert har problem där? Det är ju domstolen själv som uppfattat att han har problem där, så borde då inte domstolen också ha förstått att de problemen måste ha utretts? Så om han har problem i familjehemmet är inte det skäl nog att utreda?

Kärande har inte åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående att det var fel att skilja Robert och Ralf åt

Är det verkligen vår sak att bevisa att det var fel då vi redan bevisat att där inte fanns någon utredning som visade att det var rätt. Måste kommunen inte kunna styrka ett sådant beslut i någon form? Måste man inte utgå från att det alltid är fel att skilja två syskon åt och att om man måste göra det så måste där finnas underlag och utredning?

Det här innebär ju i klartext att det är fritt fram för myndigheter att utan minsta utredning ta medborgares barn och att det sedan är upp till medborgaren att bevisa att en utredning varit nödvändig.

Om problemen är så allvarliga att Robert måste flytta och de två bröderna måste separeras, blir det då inte yttersta allvarligt att man inte utrett vad problemen är? Hur vet man säkert att det inte finns problem för Ralf också. Det är ju väldigt allvarliga problem, så allvarliga att man måste ta till att separera två bröder, så hur kan det komma sig att man låter Ralf bo kvar när man inte ens vet vad problemen är?

Roberts problem där men kärande har inte visat att det funnits skäl till en sådan utredning.

Föräldrarna hade vårdnaden om sina barn och placeringen var frivillig och föräldrarna krävde utredning för att få klarhet i varför sönerna måste separeras och de ville också veta vad problemen var för att låta Ralf få stanna där. Krav på utredning framfördes ett stort antal gånger av föräldrarna direkt med ombud närvarande och också av ombudet direkt till socialtjänsten och nämnden. (Jag var alltså ombudet)

Föräldrarna var alltså vårdnadshavare och krävde utredning, men fick ingen och sönerna separerades utan att det överhuvudtaget utreddes om exempelvis Robert kunde flytta hem till föräldrarna.

Föräldrarna hade alltså ingen som helst talan och deras krav bortsågs från totalt.

 

Domen är på 28 sidor och allt är lika korrupt galet för att frita ko0mmunen från ansvar och fortsatt lägga ansvaret på föräldrarna. Asnage har all rätt i världen att frukta Sveriges genomkorrupta rättssystem